Hướng dẫn xem và tải HĐĐT

Hướng dẫn xem và tải HDDT

Trường hợp 1: Khách hàng là doanh nghiệp không cần sử dụng hóa đơn vào khai Thuế hoặc là khách hàng cá nhân => Không phải thực hiện ký số vào hóa đơn điện tử vẫn được coi là hóa đơn có tính pháp lý

Trường hợp 2: Khách hàng là doanh nghiệp, cần sử dụng Hóa đơn vào hoạch toán và khai Thuế phải thực hiện ký số vào Hóa đơn thông qua các bước sau:

+ Đăng nhập vào Website : hddt.ricohhcm.com

+ Gõ Số hóa đơn hoặc Mã số thuế hoặc số điện thoại theo thông tin trên Biên nhận thanh toán.

+ Nhập mã bảo mật do công ty Ricoh HCM cung cấp (chú ý: Liên hệ 02838993573 Công Ty TNHH Ricoh HCM để được cung cấp)

+ Chọn nút "Xem hóa đơn"

+ Click vào nút "Xem" trong danh sách các hóa đơn tìm kiếm được để xem thông tin hóa đơn.

+ Kéo xuống dưới, góc phải có nút "Tải Hóa Đơn", click chuột vào để tải.

Bài đăng liên quan